Pogoji poslovanja Spletne trgovine MiniMe


Pogoji poslovanja Spletne trgovine MiniMe so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) ter s priporočili TZS.

DOSTAVA
Pri nakupu nad 40 € je dostava brezplačna. Pri nakupu do 40 € vam bomo zaračunali dostavo v višini 4,50 EUR. Strošek dostave je vračunan v kupnino kot ločena postavka. Večina izdelkov bo dobavljena v roku od 1 do 2 oz. od 2 do 3 delovnih dni od naročila oz. od plačila predračuna (predračun). Blago kupljeno preko spletne trgovine dostavljamo na naslove na območju Republike Slovenije in Republike Hrvaške.  Dostava je lahko tudi brezplačna za vse vrednosti nakupov, v kolikor je tako zabeleženo na spletni strani. 

PLAČILO

Na voljo so: plačilo s kreditnimi in plačilnimi karticami, plačilo z gotovino po povzetju in plačilo po predračunu.
Kreditne in plačilne kartice preko spleta:
Plačate lahko s kreditnimi karticami Karanta, MasterCard in Visa ter plačilno kartico Maestro. Prenos podatkov se uporablja v kodiranem načinu, tako, da so podatki o vaši kreditni kartici zaščiteni.
Gotovina:
Plačilo z gotovino se opravi ob prevzemu blaga.
Predračun:
Ustvari se predračun. Na dokumentu je zapisana številka transakcijskega računa ter sklicna številka. Plačate po predračunu na transakcijski račun podjetja MiniMe d.o.o. (po plačilu lahko to potrdite preko e-naslova
info@minime.si. Pazite, da boste vpisali pravilno sklicno številko. Nekatere banke zahtevajo vpis dodatnih "ničel" (npr. 00 pred podanim sklicem).

Nobeden izmed načinov plačila ne spremeni cene izdelka oz. skupnega zneska na računu.

NAROČILO IN DOBAVLJIVOST IZDELKOV
V primeru, da naročenega blaga ni na zalogi in ne bo dobavljivo, vas o tem obvestimo. V primeru predhodnega plačila izdelka, ki ne bo dobavljiv tudi povrnemo denar.

DOBAVNI ROK
Čas za dobavo izdelkov je naveden ob vsakem posameznem izdelku in lahko znaša od 2 do 4 oz. 3 do 8 delovnih dni. Izjemoma se lahko zgodi, da artikel, ki ste ga naročili, ni več na zalogi. V takšnem primeru vas bomo obvestili najkasneje v roku 3 delovnih dni od prejema vašega naročila.

VELJAVNOST PONUDBE
Pri nakupu veljajo cene v trenutku potrditve naročila. Vse cene vključujejo DDV. Cene se lahko do trenutka oddanega naročila spremenijo brez predhodega obvestila. Cene veljajo le za nakupe v MiniMe d.o.o. spletni trgovini in se lahko razlikujejo od rednih cen. Pridružujemo si pravico do spremembe tehničnih opisov in konfiguracij brez predhodnega obvestila.


ODSTOP OD POGODBE

Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od pogodbe sklenjene na daljavo, to je od spletnega nakupa.

Odstopni rok poteče 14 dni od dne, ko potrošnik pridobi fizično posest na blagu ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik oziroma, v primeru delne izdobave posameznih kosov blaga iz enega naročila rok potečete 14 dni od dne, ko potrošnik pridobi fizično posest na zadnjem kosu blaga ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik.


STVARNA NAPAKA

Napaka je stvarna:

 • če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;

 • če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;

 • če izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;

 • če je ponudnik izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost izdelka za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.


PRITOŽBE
MiniMe spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. MiniMe se po najboljših močeh trudi vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb. Pritožba se lahko odda prek e-naslova
info@minime.si ali pisno na naslov prodajalca: MiniMe d.o.o, Tbilisijska ulica 59, 1000 Ljubljana. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.
Prodajalec si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med prodajalcem in kupcem izključno krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.


ARHIVIRANJE POGODBE
Sklenjena pogodba med naročnikom in prodajalcem se arhivira na naslovu MiniMe d.o.o, Tbilisijska ulica 59, 1000 Ljubljana. Pogodbe in kopije računov se arhivirajo na sedežu podjetja. Kupec lahko pridobi kopijo z zahtevo na e-naslov
info@minime.si

 

VRAČILO BLAGA:

Odstop od pogodbe v 14 dneh

Pravica do odstopa od pogodbe

Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od pogodbe sklenjene na daljavo, to je od spletnega nakupa.

Odstopni rok poteče 14 dni od dne, ko potrošnik pridobi fizično posest na blagu ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik oziroma, v primeru delne izdobave posameznih kosov blaga iz enega naročila rok potečete 14 dni od dne, ko potrošnik pridobi fizično posest na zadnjem kosu blaga ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik.

Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje MiniMe d.o.o, Tbilisijska ulica 59, 1000 Ljubljana, e-naslov: info@minime.si o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti, telefaksu ali elektronski pošti). Ne glede na obliko odpovedi mora potrošnik podjetju predložiti kopijo računa.

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

Učinki odstopa od pogodbe

Če potrošnik odstopi od te pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani podjetja). Tako povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila potrošnik ne nosi nikakršnih stroškov.

Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej.

Potrošnik blago vrne ali izroči podjetju, ki je potrošniku blago dostavilo, brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, na katerega je potrošnik obvestil podjetje o dostopu od pogodbe. Rok se upošteva, če potrošnik blago pošlje nazaj.

Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik.

Potrošnik odgovarja samo za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja.

 

Omejitve pri uveljavljanju pravice do odstopa od pogodbe

Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni embalaži, saj v nasprotnem primeru potrošnik odgovarja za znižanje vrednosti oz. škodo, ki jo s tem povzroči podjetju. Možnost vračila ne velja za:

 • za blago, ki je hitro pokvarljivo ali kateremu je (v času vrnitve) že potekel rok uporabe,

 • za programsko opremo, avdio in video nosilce, če je kupec odprl varnostni pečat,

 • za zapečateno blago, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat.

Stvarna napaka

Opredelitev stvarne napake

Napaka je stvarna:

 • če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;

 • če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;

 • če izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;

 • če je ponudnik izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Preverjanje primernosti izdelka

Primernost izdelka za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

Uveljavitev stvarne napake

Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti ponudnika v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Ponudnik ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.

Pravico do uveljavitve stvarne napake natančneje opredeljuje Zakon o varstvu potrošnikov.